www.trusteddocks.com

TAIZHOU ZHONGXING SHIPYARD         5392

  1. Shipyards
  2. ›  South East Asia (China, Vietnam)
  3. ›  China

Max. Length: 200.0m  | Max. Width: 28.0m

Taizhou, China | Sailing area: South East Asia (China, Vietnam)
  • Repairs
Address Please login or register now.
Website Please login or register now.

We have not received a review so far.